'
2015-03-09 19:01:40 UTC

Sean Penn is refusing to apologise for a controversial Oscars joke

Sean